Regeringens förslag om mobilfria lektioner väcker frågor på skola i Katrineholm

I dag bestämmer rektorerna om deras skola ska vara mobilfri. Nu vill regeringen förbjuda elever att använda mobiltelefoner under lektionstid.

– Det visar inte tillit till oss, säger Johanna Flodin-Karlsson, rektor på Nyhemsskolan.

4 februari 2019 19:15

Förslaget att förbjuda mobiltelefoner på lektionstid är en del av regeringens så kallade januariöverenskommelse. Syftet är att stärka lärarnas ställning, öka studieron och minska risken för mobbning.

På Nyhemsskolan får barnen inte använda mobiltelefoner, varken i skolan eller på fritids. Under lektionstid använder eleverna ipads, som har ett begränsat innehåll.

Johanna Flodin-Karlsson, rektor på Nyhemsskolan, är dock tveksam till ett mobilförbud.

– Det här passar oss bäst här och nu. Men i en framtid kanske vi har en annan relation till mobilen och då skulle jag hellre se att det är vi som jobbar närmast barnen som fattar de besluten. Att det skulle vara en ordningsfråga på riksnivå är lite problematiskt. Det tar bort handlingskraften från oss som jobbar i verkligheten. Det tycker inte jag är okej.

På Österåkersbygdens friskola i Österåker använder eleverna mobiltelefonen som arbetsredskap.

– För oss skulle det inte bli någon skillnad eftersom vi använder dem som ett pedagogiskt verktyg, alltså som ett alternativ till ipad eller dator, säger Anna Frössevi, rektor på skolan.

Skolan äger telefonerna och bestämmer över dem. Eleverna får dock ha sina föräldrar "inlagda" i skoltelefonen.

Personalen är överens om att privata telefoner stör undervisningen. Därför, säger Anna Frössevi, tycker man att förslaget om mobilförbud är bra. Eleverna på Österåkersbygdens friskola får ha sin privata mobiltelefon i väskan, men den ska vara avstängd.

– Det kan ju vara så att man ska någon annanstans efter skolan och kan behöva ha sin telefon, säger hon.

Peter Karlsson är rektor på Duveholmsgymnasiet. Han tycker att det känns lite märkligt att man pratar om att förbjuda en viss specifik sak.

– I dag står det i våra ordningsregler att eleverna inte ska störa undervisningen. Skollagen uttrycker inget specifikt om mobiltelefoner. Och om någonting stör undervisningen kan vi beslagta det.

Så händer också att skolan gör.

Peter Karlsson tycker att regeringens förslag väcker en rad frågor.

– Vad definierar vi som en mobiltelefon? Och hur tänker man kring de elever som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och är i behov av sin mobiltelefon för att kunna hålla fokus, funderar han.

– Vad vill man få ut av det här förslaget? Det finns ju redan möjlighet att förbjuda mobiltelefoner i skolan, om man känner så, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius

Ämnen du kan följa