Det var i höstas, som mannen, som bor på en annan ort i Sverige, körde bil på Stockholmsvägen i Katrineholm. Enligt en dom från Nyköpings tingsrätt hade han vid tillfället narkotika i blodet. Han saknade dessutom körkort. 

Utöver detta hade han amfetamin och cannabisharts på sig vid tillfället.

Mannen har nu dömts för grov olovlig körning, rattfylleri och narkotikabrott. 

I domen konstateras att mannen tidigare dömts för bland annat narkotikabrott. Då fick han skyddstillsyn. Eftersom han nu dömts för liknande brottslighet och dessutom misskött sin skyddstillsyn, anser domstolen att påföljden måste bli fängelse i två månader.