Positiv trend för kockutbildningen

Farhågan att restaurang- och livsmedelsprogrammet inte ska bidra till att mätta suget efter kockar är obefogad. Trenden går åt rätt håll.

16 september 2019 06:44

– Jag ser att vi är inne i en positiv utveckling, förutsatt att den håller i sig. Under den tid jag varit på skolan har vi haft en ökning av antalet elever som påbörjar utbildningen.

Det säger Lindengymnasiets rektor Erik Öberg apropå det larm om kockbrist som flera medier gick ut med i somras. Katrineholms-Kuriren rapporterade också om det, och skrev bland annat att kommunens kostchef Camilla Wiström beskrev läget som ”ansträngt”.

Det var branschorganisationen Kost och näring som lyfte problematiken. En medlemsenkät som organisationen gjort, visar att många kommuner befarar stora svårigheter att i en nära framtid kunna rekrytera ny, kompetent måltidspersonal.

I Katrineholms kommunala kök är prognosen särskilt dyster för kockar och kockassistenter, uppgav Camilla Wiström.

En orsak till farhågan är den hårda konkurrensen om måltidspersonal mellan kommuner, landsting och privata restauranger. En annan är att allt färre av landets ungdomar väljer att utbilda sig till kock.

Katrineholms bildningsförvaltning tog inför detta läsår fram antagningsstatistik för bland annat Lindengymnasiet. Den visade att restaurang- och livsmedelsprogrammets år 1 startade med färre antal platser och sökande än i fjol.

Men siffrorna stämmer inte, påpekar Erik Öberg.

– Vi erbjöd från början 30 platser och tog i första skedet in 17 nya elever. Nu har vi 20, vilket är ungefär lika många som 2018 men fler än åren dessförinnan.

Om detta är en trend som håller i sig, räknar rektor med att sju–åtta elever fler per år kommer att utbilda sig till kock jämfört med tidigare. Programmet bidrar också med praktisk utbildning i Viadidakts vuxenutbildningsprojekt Mika, Mat och integration i Katrineholm. Flera nyanlända som deltagit i utbildningen jobbar nu i kommunens kostverksamhet.

Med tävlingen Kockduellen satsar Linden hårt på att locka blivande gymnasieelever till kockprogrammet. Men gymnasiets yrkesprogram har över huvud taget svårare att fylla platserna än de teoretiska utbildningarna, säger Öberg.

– Vi hör ibland att vårdnadshavarna hellre ser att deras ungdomar väljer ett teoretiskt program. Jag tror att de ser det som att yrkesprogrammet stänger dörren till högre studier. Men så är det inte. Vi erbjuder grundläggande högskolebehörighet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising 0150–728