Politiker utbildas om hot

Nu ska alla förtroendevalda utbildas i hur de ska hantera hat, hot och våld.

21 februari 2019 08:00

På måndag, i samband med fullmäktiges sammanträde, ska de förtroendevalda i Vingåker få utbildning i hot, hat och våld, samt civilförsvar och krisberedskap. Utbildningen beräknas ta omkring en timme, berättar kommunens säkerhetsstrateg Hanna Mehaj.

– I enkäter från SKL och Brottsförebyggande rådet kommer det fram att förtroendevalda utsätts. Kvinnor är utsatta i större utsträckning än män. Det påverkar demokratiska beslut. Det händer till och med att politiker väljer att dra sig tillbaka från uppdrag på grund av detta, säger hon.

Under 2018 utsattes en politiker i Vingåker för hot via sociala medier. Men generellt förekommer hot både på nätet och via sådana kanaler som mejl och telefon, eller genom fysisk kontakt.

– Hoten i sig kan te sig på olika sätt, de kan vara verbala eller skrivna, men det kan också finnas diffusa hot, som är väldigt svåra att analysera och greppa. Man kan ibland förstå först senare att man har blivit utsatt, säger Hanna Mehaj.

Hon har tagit fram en rutin för hur hot ska hanteras, men en grund är att anmäla hoten. Är det akut ska man ringa 112, är det mindre akut ska man ändå ringa polisen om man känner sig hotad. I rutinen rekommenderas de förtroendevalda att variera sina rutiner, ibland välja andra vägar till jobbet, att vara uppmärksamma på okända personer och bilar i närheten och vara försiktiga med detaljerad information om resor – både i tjänsten och privat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cecilia Tuohy

Ämnen du kan följa