Pedagoger vädjar inför förskoleflytt

Personalen på förskolan Örnen vädjar nu till barn- och utbildningsförvaltningen att inte ta in nya barn på förskolan innan den gamla förskolan är riven och gården går att vistas på.

15 november 2018 13:10

Örnens nya förskola på Öster står snart klar. Under november skolas tre nya barn in i verksamheten. Därefter går flyttlasset för sammanlagt 40 barn till den nya förskolan.

Inför flytten vädjar pedagogerna på förskolan om tid för såväl barn och personal att lära känna de nya lokalerna, den nya personalen och de nya rutinerna. Bland annat kommer barnen att få äta i matsal och så ska det skapas rutiner kring de nya lärmiljöer som finns på den nya förskolan.

"Det är jätteviktigt att vår arbetsmiljö blir hanterbar för oss alla och inte ska mynna ut i sjukskrivningar för att man känner sig otillräcklig och inte får den arbetsro man behöver i en så stor förändring", skriver pedagogerna.

Därför, menar pedagogerna, är det av största vikt att förvaltningen inte tar in nya barn till förskolan innan gamla Örnen är riven och gården går att vistas på. Pedagogerna avslutar med orden att de hoppas att förvaltningen ska lyssna på dem och att de ska få göra denna stora förändring i lugn och ro, vilket personalen menar gagnar alla inblandade.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius