Pågående utredning om Änglagården

Hos Arbetsmiljöverket pågår det en utredning om arbetsförhållandena på Änglagården. Den inleddes efter att fackförbundet Vision lämnade in en så kallad 6:6a-framställan.

1 juni 2018 18:30

En framställan görs av skyddsombuden när de anser att åtgärder måste vidtas för att få en bra arbetsmiljö. Åtgärden tas till först efter att de och arbetsgivaren inte har kunnat komma överens. Anmälan skickas sedan in till Arbetsmiljöverket, AV, som beslutar om ärendet behöver utredas.

På Kommunal känner man till AV:s utredning men såg själva ingen anledning till att lämna in en egen anmälan.

– Vi gjorde inte den bedömningen. När vi ställt krav har vi fått svar direkt.

De menar även att det under en lång tid har funnits en dialog med ledningen på Änglagården.

– Det började någon gång i början av 2017, då inleddes en skyddsrond. Det innebär att man går igenom arbetsmiljön, säger Dan Alf, kommunikatör på Kommunal.

Han tror att situationen med arbetsmiljön har sin upprinnelse i en infekterad ägarkonflikt som även kom att påverka de anställda. Kommunal tycker dock att det verkar finnas en uppriktig vilja att skapa en bra arbetsmiljö på boendet. Bland annat genom att ledningen själv gjort anmälningar när händelser har inträffat. Samt även har haft arbetsgrupper för att förbättra förhållandena.

– De har använt sig av företag som arbetar med att förbättra arbetsmiljön. Jag tänker att om man lägger tid och pengar på att göra den typen av förbättringar finns det någon form av vilja att göra förändringar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Järup