Totalt 92,2 procent av persontågen i Sverige kom i tid under mars. Det är 4,1 procentenheter bättre jämfört med mars 2018.

Kortdistanstrafiken står för 51 procent av persontågstrafiken och där noterades allra högst punktlighet. Både januari och mars var rekordmånader med 94,7 procent respektive 94,5 procents punktlighet – de högsta noteringarna för kortdistanstrafiken sedan juli 2017.

De persontåg som ankom till Katrineholm i mars hade något sämre punktlighet, 90,6 procent.

Trafikverket redovisar flera enskilda händelser som påverkat punktligheten negativt under mars. En av dem var en olycka som inträffade på Västra stambanan vid Viala mellan Vingåker och Baggetorp den 8 mars.

Detta var en av de händelser som bidrog till att just detta blev den marsdag då persontågen hade allra lägst punktlighet. 2 844 av 3 259 planerade persontåg ankom sin slutstation i rätt tid den 8 mars. Punktlighetsresultatet blev därmed 87,3 procent. Ett större växelfel på Göteborgs central bidrog också till den dåliga punkligheten denna dag. Dessutom ställdes många tåg in i södra Sverige på grund av en klass 2-varning för hårda vindar. Dessa tåg räknas i statistiken som försenade.

Måttet för att redovisa tågtrafikens punktlighet kallas Sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) och infördes hösten 2015. Måttet innebär att tåg som är mer än fem minuter sena till sin station eller har blivit inställt samma dag eller dagen innan avgång räknas som icke-punktligt.