De går och de kommer, kyrkoherdarna. Endast deras gudomliga ledstjärna består. Och så biskop Johan Dalman, förstås.

Så sent som i oktober förra året kom han till Katrineholms kyrka för att tacka av Eva Karlsson. I går var han tillbaka för att svara för det ceremoniella mottagandet av Karlssons efterträdare.

Prästen Anna Jarl, 62, har de senaste åren varit enhetschef i församlingen. Nu har hon av stiftet utsetts till församlingens andliga ledare i en ceremoni präglad av finstämdhet, innerliga böner och körsång med Andrej Dashko som solist.

En ansenlig mängd församlingsbor hade trotsat snöyran för att se sin herde tas emot, och på plats i kyrkan fanns representanter för stiftet och förstås församlingens präster.

Anna Jarl, som inom församlingen sägs vara en person som gärna undviker fokus på sin person om hon kan, lät sig tas emot med högburet huvud. Hon försäkrade leende att hon inte bett Gud att göra henne till världens bästa kyrkoherde eller att hon utan tvekan ska fatta de rätta besluten. Därvidlag litar hon till sin Herres vägledning.

En uppenbart munter biskop Dalman konstaterade att Katrineholms nya kyrkoherde har Svenska kyrkan "i blodomloppet" och manade församlingen till rungande välkomstapplåder. När ceremonin var över skojade han:

‒Nu är du klar, Anna. Vilken skillnad!?! Körkortet ligger därborta och väntar.