Nostalgi: Katrineholmsfamilj till SM i motion

12 juni 2019 07:30

Saxat ur Kuriren för 100 och 50 år sedan:

100 år: 41 uppsagda vid järnvägen

På grund av den stora nedgången i trafiken vid statens järnvägar och därigenom uppkommet överskott på arbetskraft har en del yngre personal uppsagts.

I Katrineholm ha drabbats av uppsägning till avflyttning den 1 juli sammanlagt 41 yngre personer, 27 stationskarlsaspiranter och 14 vagns- och stallkarlsaspiranter.

100 år: Så många gick i mellanskolan

I kommunala mellanskolan var elevantalet höstterminen 1918 99. 49 gossar och 50 flickor, samt under vårterminen 1919 98, en flicka mindre.

Skolans inkomster och utgifter balanserade 1918 på kr 42,110:19 med kr 13,177:95 i förlust.

100 år: Uppbörd av kommunalutskylder

Andra uppbörden av 1918 års kommunalutskylder i Katrineholm tager sin början i morgon å kommunalrummet och pågår tre dagar: första dagen för de skattskyldiga som bo på norra sidan och landet, andra dagen södra sidan, öster om Landsvägsgatan och tredje dagen södra sidan, väster om Landsvägsgatan.

100 år: Stationskarl fick befordran

Extra stationskarlen 3905 Johansson, Katrineholm, har från och med den 1 juli befordrats till stationskarl. Stationskarlen 1556 Nordström i Katrineholm har från och med den 1 juli förflyttats till Högsjö. Stationskarlen 1728 Jakobsson från Högsjö har beordrats att fram och med samma tid tjänstgöra i Katrineholm.

100 år: Välbesökt på torgdag

Stortorgdagen i Katrineholm i lördags var talrikt besökt. Bl. a. följande priser noterades: nötkött 6-6:50 kr, rabarber 25 öre, sjötunga 2 kr, ål 5, strömming 1 kr. kg. Smågrisar betingade så höga priser som från 50 till 125 kr.

100 år: Nio bröder studenter

I Västerås inträffade på fredagen den säkert enastående händelsen att en nybakad student Claes Otto Wersäll blev mottagen av åtta bröder, alla i vit mössa.

Bröderna äro söner till f. landshövding Claes Wersäll. Den äldste brodern, ingenjör Carl Wersäll är 38 år gammal och anställd vid Aktiebolaget Svedlunds gasmotorer i Katrineholm.

50 år: Nu står ambulansstationen färdig

Nu står ambulansstationen vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm i det närmaste klar. Men i väntan på att landstinget tar över ambulanssjukvården förs förhandlingar om att Räddningsstationen i Katrineholm skall flytta in i lokalerna.

50 år: Hävla beslöt gå ihop med Finspång

Efter en timslång debatt beslutade Hävla kommunalfullmäktige på tisdagskvällen att man skall gå ihop med Finspång från kommande årsskifte. Detta innebär bl a att man lättat på de krav som tidigare framförts i fullmäktige om att vägarna till den blivande centralorten skulle förbättras före samgåendet.

50 år: Hennes uppsats gav guldpenna

Anna Lundborg tilldelas Katrineholms-Kurirens guldpenna för bästa studentuppsatsen vid Katrineholms gymnasieskola.

Den vinnande uppsatsen har rubriken "Landskapsmiljöer i minnets ljus". Sammanlagt hade juryn nio uppsatser att välja mellan.

50: Med chans till SM i familjemotion

Sista kvalificeringstävlingen i SM i FM är klar. Familjen Alm, Floragatan 7 B, blir den familj som skall försvara Katrineholms färger vid finalen på Skansen. Familjen Alm kommer att tävla mot 220 andra familjer och på spel står bland annat fritidshus bil, frysskåp mm.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!