Nostalgi: Försvunnen man hittades i vattnet

Saxat ur Kuriren för 100 och 50 år sedan.

26 juni 2019 07:30

100 år: Försvunnen i två dagar

Hemmansägaren Aug. Larsson, Jämkarskärr, Björkvik, som för en tid sedan råkade ut för en gasförgiftningsolycka, har sedan dess ej varit riktigt frisk. Han har nu en tid vistats hos släktingar i Katrineholmstrakten, därifrån han väntades i fredags. Han uteblev emellertid och återfanns ej förrän i söndags och då i en situation som troligen inom kort medfört döden, om ej räddningen kommit. Han återfanns nämligen i vattnet vid Baggetorpslandet i Vingåker stående med vattnet ända till halsen och hållande i ena handen en massavedsstubbe och i den andra en väska. Larsson var ganska medtagen men kryade så småningom till sig.

100 år: Bil skrämde häst

500 buteljer läskedrycker och tomglas krossades en dag i förra veckan i ett dike i närheten av Granliden vid Gimgöl i Julita, där en häst, förspänd en vagn läskedrycker och tillhörig åkaren Alfr. Andersson, Katrineholm, blev skrämd av en bil. Hästen skyggade långt i förväg för den annalkande bilen, varför körsvennen gjorde tecken till bilisten att stanna. Denne brydde sig emellertid inte om det, utan körde som intet hänt med påföljd att hästen sprang ner i diket. Bilen, som saknade nummer, fortsatte och först vid Äsköping konstaterades att det var en provbil, förd av en montör från Vilh. Becker & C:o, Stockholm.

100 år: Försvunnen anträffad död

Den 11 dennes försvann från sitt hem 63-årige lantbrukaren Karl Erik Holmström vid Högtorp i Lilla Malma socken. Han anträffades i går liggande död i skogen, omkring 400 meter från bostaden. En hund, tillhörig fjärdingsman Öberg, spårade upp liket. Det befanns att H. med en rakkniv avskurit halspulsådern.

50 år: Nytt elstängsel på väg 55

En helt ny typ av viltstängsel finns snart på plats på en kortare sträcka söder om Djulökvarn vid riksväg 55. Det är ett elektriskt stängsel kombinerat med fårnät närmast marken. Fårnätet har en höjd av cirka en meter. Ovanför detta spänns flera strömförande trådar till en höjd av över två meter. Frekvensen av viltolyckor på den aktuella sträckan är mycket hög. Där finns ett av länets farligaste viltstråk.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!