Nostalgi: Fädernearv fick hem USA-bröder

2 september 2019 07:30

Kuriren för 100 och 50 år sedan:

100 år: Den stulna klarinetten

Även den andra delen av den stulna klarinetten har nu återfunnits på ungefär samma plats där det först hittade stycket anträffades. Själva delen med munstycket fattas dock ännu.

100 år: På besök i hemlandet

Ett par svensk-amerikanska bröder, söner till avlidne gårdsägaren, åkaren Erik Eriksson, Fredsgatan 24 är på besök i hemlandet. Deras närmaste ärende är att taga hand om fädernearvet, och de ämna återvända till det stora landet i väster redan om några dagar. I arvet ingår bland annat ovannämnda gård, som är gravationsfri. Vid i lördags av hr A. Norén förrättad auktion inropades fastigheten av byggmästaren Oskar Larsson och grundläggaren Artur Dahlberg, båda i Katrineholm, för 32,000 kr.

100 år: Hästhandlare i häradsrätten

K Ekberg i Katrineholm hade instämt lantbrukaren E. Eriksson, Kulltorp, med yrkande om 400 kr. skadestånd för ett hästbyte där svaranden skulle garanterat hästen vara 3-årig och felfri, vilket icke var fallet. Svarandet bestred att han lämnat sådan garanti och sade sig ha erbjudit förlikning och återgång av bytet samt lät höra två vittnen, som förmälte att Eriksson varit villig att låta bytet gå tillbaka. Målet uppsköts på kärandens begäran.

100 år: Hur ungdom kan "roa" sig

Av landsfiskal H. V. Nyman, Vingåker, voro drängen Nils Gustaf Moberg, Gata, och sonen David Valis Eriksson Ås, Vingåker, instämda till Oppunda häradsrätt för det de natten till den 20 juli dragit upp och placerat en plog å allmänna landsvägen vid Lilla Sjögetorp, varvid en vägfarande häst åsamkats skada, Båda erkände. Utslag vid sluttinget.

50 år: Gösyngel släpptes ut i sjö

Flensortens sportfiskare är en livaktig förening, vars medlemmar inte bara är intresserade av att dra upp så många och så stora fiskar som möjligt utan också utövar fiskevårdande verksamhet.

På lördagen var det dags för en etapp i utplanterandet. Det var var Allan Pettersson och Sven Johansson som tillsammans med yngelleverantören "stjälpte" i 2.000 gösyngel, 3 månader gamla, i sjön Båven.

50 år: 40-åring bäst i Österåker

Österåker fortsätter att lura topplagen i div VI västra på poäng. I lördags var det Claestorps tur att tappa poäng mot ÖIS-arna, vilka på hemmaplan nådde 1-1 efter samma siffror i paus.

Hjälte i Österåker blev som så många år förut Gunnar Andersson, vilken vid fyllda 40 år på nytt gjort come-back i laget. Det var också han som svarade för målet i första halvlek, då han nickade in en frispark.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!