Nostalgi: Brandmän fixar skjutsen

15 maj 2019 07:30

Saxat ur Kuriren för 100 och 50 år sedan:

100 år: Sålde konjakt, får inte sälja biljetter

Från ledande håll inom föreningen Folkets hus och park har man bett oss meddela, att den J. A. Vennerström som sålt en liter konjak till dem som blevo inblandade i slagsmålet natten till söndagen ej säljer biljetter i kontoret vid ingången utan endast tills vidare skött försäljningen av dansbiljetter. Från och med lördagen kommer han ej längre att inneha denna plats emedan den ordinarie dansbiljettförsäljaren, även maskinist vid försäljningens biograf, då kan tillträda denna syssla.

100 år: Antal sålda perrongbiljetter

3,750 perrongbiljetter försåldes vid Katrineholms järnvägsstation under april månad.

100 år: 2-åring föll från fönster

I söndags föll en 2-årig son till stationskarl Thorn i Katrineholm från ett fönster i andra våningen, märkvärdigt nog utan att vid fallet mot gården bli svårare skadad, än att han nu är fullt frisk.

100 år:

Välskodda k

ri

g

sbarn

Två baltiska krigsbarn ha nu anlänt till Vingåker där de omhändertagits av friherrinnan och friherre Palmstierna. Det är två gossar i åldern 12 och 14 år, fastän de tack vare undernäringen verka som endast 10-åriga. Båda äro sönder till en skomakare och fotbeklädnaden var följaktligen god medan klädseln i övrig var bristfällig.

100 år: Döms för fosterfördrivning

I det stora fosterfördrivningsmålet i Södertälje hölls på måndagen förnyad rannsakning. Två av de häktade, hustrun Ester Lindblom-Karlsson och hustrun Anna Maria Lindgren, dömdes till 1 års straffarbete vardera.

100 år: Kamrer få skörda vad han sått

Domänstyrelsen hemställer hos regeringen, att förre länsmannen, numera bankkamreren C. A. Sahlquist måtte vid avträdet för verkställd sådd å det honom som länsman anvisade bostället Sköldnäs i Västra Vingåker åtnjuta en ersättning av 698 kr.

100 år: Hingst för tjänstgöring

Annons: Premierade bergsardennerhingsten King, känd för sin kraftiga avkomma, finnes tillgänglig kl 7 fm och 6.30 em vid Strångsjö gästgivaregård.

50 år: Besviken på KF

– Jag är besviken på KF. Jag anser inte att kooperationen ska börja sälja sydafrikansk frukt medan ungdomsorganisationer, arbetarrörelsen, studenter med flera arbetar för en bojkott.

Den brandfacklan kastade Bernt Mannberg, Sköldinge, vid KF-kongressen i Oxelösund.

50 år: Brandkår fixar handikappresor

– Den betyder förfärligt mycket, säger Anni Jansson. En gång i veckan utnyttjar jag bussen.

Men inte bara änkefru Jansson gläder sig åt handikappbussen. "Det bästa vi har", säger andra handikappade.

Transporterna med handikappbussen sköter brandkårens mannar om.

50 år: Efterlängtad KSK-värvning

Nu är det dags för Staffan Olofsson, nyförvärvet från Hornskroken utanför Boden att hoppa in i KSK och, som man hoppas, förstärka kedjan i derbyt mot Hälleforsnäs å torsdag. Staffan är efterlängtad. KSK skriker efter en profil, en bollspelare som kan konsten att göra nytta för laget och samtidigt roa publiken.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!