Länsmuseet kritiskt till en rivning av Taxihuset

Kommunala fastighetsbolaget KFAB:s byggplaner i hörnet Trädgårdsgatan/Malmgatan möter motstånd. Hyreshuset skulle bli opassande högt och rasera kvarterets kulturmiljövärde.

18 februari 2019 16:00

Det är Sörmlands museum som kommer med kritiken mot delar av förslaget till detaljplan för Vitsippan 10, som området heter. Museet har yttrat sig i samråds- och granskningsprocessen och har framför allt två invändningar.

Den ena gäller den planerade högsta bygghöjden, den andra kommunens avsikt att riva det så kallade Taxihuset.

I frågan om husets utformning, tycker länsmuseet att ett 27 meter högt hus alldeles intill Trädgårdsgatan vore oklokt. Det skulle alltför markant sticka ut mot områdets i övrigt ganska låga hus och skugga gatan i betydligt högre utsträckning än i dag.

När det gäller Taxihuset, anser Sörmlands museum att planförslaget går för hårt fram. Varken museet eller länsstyrelsen delar kommunens åsikt att kvarteret endast i liten omfattning har sådana värden som riksintresset för kulturmiljövård anger.

Taxihuset har under åren förändrats mycket och under senare tid legat för fäfot. Ändå är det så värdefullt för stadsbilden och Katrineholms kulturhistoria att det i första hand bör bevaras, tycker länsmuseet – även om nya bostäder byggs.

Enligt kommunen skulle det vara både ekonomiskt och funktionellt ogenomförbart att bygga om huset. Mycket märkligt, anser länsmuseet som tycker att kulturmiljöanalysen av Vitsippan innehåller flera brister.

Mer än att framföra dessa åsikter kan Sörmlands museum inte göra.

– Vår roll är rent rådgivande. Det flesta kommuner lyssnar på oss när det gäller byggnader som kan ha kulturhistoriskt värde. Men i slutänden är det ändå kommunen som bestämmer, säger David Hansson, bebyggelseantikvarie vid museet.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising

Ämnen du kan följa