Förändringarna för miniorerna, juniorerna och öppen kyrkis meddelades på onsdagens kyrkoråd.

– Beslutet att flytta verksamheter till kyrkan och församlingshemmet Klockargården är taget av kyrkoherden, Anna Jarl. Tidigare bedrevs verksamheterna i prästgården i Julita, men när den såldes 2015 flyttade barnverksamheten till Lida backe, i väntan på att Klockargården skulle renoveras, säger Caroline Wahlström, enhetschef för barn och familj i Katrineholmsbygdens församling.

2016 återinvigdes Klockargården med en utbyggd entré, delvis ny fasad och ett nytt tak. Huset är K-märkt och har en lägenhet som är uthyrd på övervåningen.

Artikelbild

| Caroline Wahlström är enhetschef för barn och familj i Katrineholmsbygdens församling.

– Det har blivit en längre tid på Lida backe än väntat. Vi vill ha våra verksamheter på ett och samma ställe. Barnverksamheten har hamnat långt bort från kyrkan. Det finns en risk att man kommer för långt ifrån kyrkans grundvärderingar, om man sprider ut sig för mycket. Kyrkan ska vara en plats där människor ska mötas och då ska vi inte dela på oss, säger Caroline Wahlström.

35 barn i åldrarna 7-12 år deltar i miniorerna och juniorerna och grupperna träffas en gång varje vecka. De yngre barnen blir hämtade i skolan av kyrkans personal, medan de äldre går själva. Fågelvägen är det ungefär lika långt från skolan till Lida backe som till församlingshemmet, men vägen till kyrkan går längs en trafikerad väg, alternativt längs en skogsstig.

– Vi gör en riskanalys och det här är en av våra frågor. Vi vill skapa en så trygg väg för barnen som möjligt, säger Caroline Wahlström.

En eftermiddag i veckan arrangeras också "Öppen kyrkis", en öppen förskoleverksamhet för föräldrar och barn. Den flyttas också till kyrkoområdet. Tidigare har kyrkokören också flyttat från Lida backe till kyrkan.

– Eftersom arbetet med riskanalysen pågår, så har vi inte sagt upp kontraktet med Lida backe ännu. Vi ska bjuda in alla föräldrar till ett föräldramöte först.

Andra orosmoln ska också ses över. Klockargården kommer att hägnas in med ett staket för att inte riskera att barn ger sig ut på äventyr till sjön Öljaren strax intill eller riskerar skada sig på kyrkogårdens maskiner.

Möjligheterna till att anordna kyrkkaffe i anslutning till dop, begravningar och bröllop reduceras för att ge utrymme till barnverksamheterna. Tidigare fanns det utrymme för cirka 60 besökare, den siffran minskas nu till 18 sittplatser.

Planen är att flytten ska ske under sommaren.