Det är Inspektionen för vård och omsorg som gjort en tillsyn av kommunens kontroll och användning av tillståndspliktig konsulentverksamheter vid placering av barn i familjehem eller jourhem.

IVO konstaterar att socialnämnden inte kontrollerat om konsultverksamheterna har nödvändigt tillstånd. Vidare har nämnden använt sig av en konsultverksamhet som saknar detta tillstånd.

IVO vidtar inga ytterligare åtgärder. Man förutsätter dock att nämnden säkerställer att liknande inte händer igen. Detta kan också komma att följas upp vid framtida tillsyn.

Nämnden använder sig till största delen av verksamhet som är upphandlad via Vårdförbundet Sörmland, vilket setts som en garanti för att tillståndet kontrollerats.