Kommunen vill stoppa rökning på stranden

Snart träder en ny tobakslag i kraft, som förbjuder rökning på fler platser. Men Katrineholms kommun vill gå ett steg längre och uppmanar till att avstå från rökning på badstränder och i parker.

13 maj 2019 20:45

Den 1 juli börjar en ny tobakslag att gälla. Då blir det förbjudet att röka på bland annat uteserveringar, idrottsplatser, lekplatser och perronger. Katrineholms kommun tycker dock att lagen borde ha blivit mer omfattande, och att rökförbud ska gälla även i parker och på badstränder.

Något eget förbud kan kommunen inte införa. Men kommunstyrelsen har beslutat att ändå försöka stävja rökandet på stranden och i parkerna. Det ska göras genom att sätta upp skyltar som uppmanar till att avstå från att röka.

– Det är framför allt för att skydda barn och ungdomar, som inte ska behöva utsättas för ofrivillig rökning, säger Anneli Hedberg (S), ordförande i folkhälsoutskottet.

Det är folkhälsoutskottet som tagit initiativ i frågan om att se över möjligheterna till ett utökat rökförbud – eller uppmaning till att inte röka – i kommunen. Det sker i enlighet med kommunplanen, där det slås fast att "alla ska ha möjlighet att växa upp och leva utan risk för att skadas av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak. Miljöer där barn vistas, exempelvis lekplatser, idrottsplatser och badplatser, ska göras rökfria."

Tanken är att skyltar ska sättas upp på badplatser och i parker senast i sommar. I samband med att tobakslagen träder i kraft måste även nya skyltar med rökförbud sättas upp på platser som omfattas av den nya lagen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johannes Tångeberg