Katrineholms äldre trivs på kommunens boenden

De äldre människorna trivs på kommunens särskilda boenden. Kommunen klättrar från plats 56 till plats 34 när det gäller helheten.

23 maj 2019 19:05

Öppna jämförelser är en rapport som publiceras av Socialstyrelsen. Josefin Sandqvist, verksamhetschef för särskilt boende för äldre, liknar den vid en årlig skol- eller näringslivsrankning.

– Vi låg redan bra till. 2016 låg vi på plats 80, 2017 på plats 56 och nu hamnar vi på plats 34, säger hon.

88 procent är nöjda med sitt särskilda boende i sin helhet.

– Det här visar att vårt arbete är på rätt väg, säger Ulrica Truedsson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Öppna jämförelser är ett så kallat signalsystem. De 25 procent i landet som är bäst eller sämst får grönt respektive rött ljus. Övriga 50 procent får gult ljus

– På sex av nio indikatorer ligger vi bland de bästa. Vi har förbättrat våra resultat på åtta av nio indikatorer sedan förra året, säger Ulrica Truedsson.

Tillsammans med Josefin Sandqvist gläds hon över resultatet. Hårt arbete och tydliga mål ligger bakom framgången.

– Vi såg till exempel att vi inte låg så bra till som vi ville kring nöjdhet med aktiviteter. Därför satte vi ett jättetydligt mål om att det ska finnas minst två aktiviteter varje dag, säger Josefin Sandqvist.

På måndagar och torsdagar spelas det exempelvis bingo på Almgården i Julita. Den här torsdagen serveras det dessutom kaffe och tårta till brickorna, för att fira resultatet.

På Almgården är de boende särskilt nöjda. Här svarade hundra procent att de får ett bra bemötande av personalen, att de känner sig trygga och att de har förtroende för personalen. 88 procent säger att de trivs med sina rum och att de upplever måltiden som en trevlig stund.

De boende är överlag mycket nöjda med maten och måltidsmiljö på kommunens särskilda boenden.

– Här lägger vi jättemycket fokus. Vi har bland annat infört sociala måltider där personalen sitter med och äter vid en av måltiderna, säger Josefin Sandqvist.

På punkten bemötande klättrar kommunen från plats 158 till plats 33. Man har också ökat 11 procentenheter från 2017

– Tillsammans med Flen ligger vi högst i länet. Och rejält över rikssnittet, säger Ulrica Truedsson.

Det enda området som man minskar på är boendemiljön, trots klättringen så tappar man fem procentenheter.

– Det ska vi jobba med framöver. Efter att Dufvegården är färdig ska vi ta fram en plan för hur vi ska renovera befintliga boenden under en längre period. Det blir nästa steg, säger Ulrica Truedsson.

När det gäller riskförebyggande åtgärder har kommunen också ett arbete att göra.

– Vi är bra på att identifiera risker och sätta in åtgärder men inte på att utvärdera det vi gör, säger Josefin Sandqvist.

De nio indikatorerna - rankningen

Bemötande, förtroende och trygghet 33 (158) grön

Inflytande och tillräckligt med tid 63 (126) grön

Mat och måltidsmiljö 33 (113) grön

Boendemiljö 28 (50) grön

Aktiviteter och känsla av ensamhet 27 (69) grön

Särskilt boende i sin helhet 34 (56) grön

Kontakt med personal 61 (182) gul

Riskförebyggande åtgärder 178 (181) gul

Bruk av tryckavlastande underlag 143 (192) gul

Fjolårets placering inom parentes

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius