Mannens bolag är numera försatt i konkurs. Under många år har dock mannen, enligt domen, åsidosatt företagets bokföringsskyldighet. Bland annat har det vid många tillfällens saknats underlag som gör det möjligt att identifiera affärshändelser. 

Mannen har erkänt. Han anlitade en bokföringsbyrå eftersom han saknar kunskap om ekonomi. Han säger att det som hänt beror på okunskap från hans sida, men att det aldrig skett uppsåtligen.

En ekobrottsrevisor konstaterar att händelserna är bokförda men att underlag, såsom verifikationer, saknas. Redovisningskonsulenten vittnar också om att hon haft svårt att få det underlag hon behöver.

Tingsrätten tror inte att mannen kommer att återfalla i brott.