Inget eldningsförbud trots stor gräsbrandsrisk

Det råder stor risk för gräsbrand i vårt område just nu. Nästa vecka är det eldningsvecka, men än har inget eldningsförbud diskuterats.

19 april 2019 06:35

SMHI:s brandriskkarta visar risken för var gammalt fjolårsgräs kan börja brinna under våren. Området kring Katrineholm och Vingåker är rött på kartan, liksom stora delar av Mellansverige. Det innebär att fukthalten i fjolårsgräset antas vara så låg att en brand lätt kan uppstå och sprida sig snabbt. Men väderomslag kan innebära att prognosen snabbt förändras.

Vecka 17 är en av årets två eldningsveckor i Katrineholms och Vingåkers kommun, då det är tillåtet att elda torrt trädgårdsavfall. Trots gräsbrandsrisken har inget eldningsförbud diskuterats.

– Jag har inte hört något om eldningsförbud än, säger Christoffer Sernert, miljöinspektör på Vingåkers kommun.

Inte heller i Katrineholm har man fått några signaler om att införa eldningsförbud.

– Vi lutar oss mot räddningstjänsten i beslut om eldningsförbud, säger Geza Simon, pressansvarig på Katrineholms kommun.

På Västra Sörmlands räddningstjänst (VSR) har man ännu inte rekommenderat eldningsförbud, trots de torra markerna.

– Många ringer till oss och frågar hur de ska elda, de flesta tänker till innan, säger Marcus Asplund, funktionschef förebyggande på VSR.

Han uppmanar till att inte elda när det blåser och hålla avstånd till torrt fjolårsgräs, liksom att inte bygga en för stor hög. Att informera grannar och inte elda när det är mörkt minskar antalet falsklarm. Vatten i hinkar och vattenslang är bra att ha till hands. Det är den som eldar som är ansvarig och ska ha släckutrusning för att förhindra spridning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!