Hur gick utfrågningen i utbildningsutskottet?

Hallå där Susanna Silow, lärare på Järvenskolan Tallås, som under torsdagen besökte riksdagen för att berättade om hur skolan arbetar med trygghet och studiero i skolan.

8 mars 2018 15:10

Hur gick utfrågningen i utbildningsutskottet?

‒Det gick bra. Under frågestunden gick dock de flesta frågorna till fackens representanter.

Vad berättade du om?

‒Tillsammans med en elev, som var med via en förinspelad film, berättade jag om hur Järvenskolan Tallås jobbar för en tryggare skola med ökad studiero genom normkritik, likabehandlingsarbete, elevinflytande och nolltolerans mot så kallade skojbråk och kränkningar.

Räckte de sju minuterna till?

‒Sju minuter är väldigt kort tid för att berätta om allt vi gör för att skapa trygghet på skolan. Längre tid hade inte skadat.

Fick du några reaktioner på det som du berättade om?

‒Ja, det är många som är intresserade av vad vi gör, och som hört talas om vårt arbete redan innan idag.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius