Hård debatt när tiggeriförbudet klubbades i fullmäktige

Det var hårda ord och starka känslor i kommunfullmäktige, när politikerna på måndagskvällen beslutade om att införa tiggeriförbud i Katrineholm.

16 april 2019 10:15

Frågan om ett förbud mot tiggeri väcker känslor både utanför och i fullmäktige. Innan sammanträdet började hade några personer samlats utanför Safiren, där mötet hölls, för att protestera mot förslaget. Det var representanter för Ung vänster och några som var där som privatpersoner. En av dem var prästen Karola Lindkvist Wahlbeck, som tyckte att tiggeriförbud strider mot socialdemokratiska värderingar.

När tiggeriförbudet sedan skulle debatteras av politikerna, möttes förslaget av hård kritik från samtliga oppositionspartier förutom SD: V, MP, C, L och KD var alla emot och ledamöterna från dessa partier hade många gånger också liknande argument.

– Ett tiggeriförbud blir ett slag i luften och erbjuder inte några lösningar. Det förbättrar inte situationen för dem som tigger, sa Tony Rosendahl (V), som var först upp i talarstolen.

Man kan inte förbjuda fattigdom eller att be om hjälp, menade många av oppositionens ledamöter, som också lyfte fram att polisen knappast har resurser för att se till så att tiggeriförbudet efterlevs.

Tiggeriförbudet ska skrivas in i den kommunala ordningsstadgan – men tiggeriet kan knappast betraktas som störande av ordningen, enligt motståndarna till förslaget.

– Det har inget med ordning att göra, utan med dåligt samvete, menade Joha Frondelius (KD).

Flera ur oppositionen menade också att ett tiggeriförbud grundar sig i ett rasistiskt förhållningssätt, eftersom förbudet i praktiken handlar om romer från främst Rumänien och Bulgarien. Något som fick socialdemokratiska ledamöter som var för tiggeriförbudet att reagera.

– Att bli kallad rasist är inte okej, sa Anneli Hedberg (S).

Hon försvarade tillsammans med andra socialdemokrater och moderater förslaget. Även SD:s Mica Vemic stödde det.

Kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) sa att han ville hjälpa dem som tigger, men menade att detta inte görs genom att låta dem fortsätta tigga.

– Det är inte värdigt att ha människor sitta eller stå på knä och be om allmosor av oss andra, sa han.

Dahlström menade att tiggarna borde hålla sig i sina hemländer och familjer.

– De ska inte vara här i Katrineholm, de ska inte vara i Sverige.

Någon effekt på själva beslutet hade vare sig demonstrationer eller hårda argument från oppositionen. Tiggeriförbudet röstades som väntat igenom med stor majoritet av S, M och SD. Det väntas träda i kraft den 1 augusti.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!