Vad har Hyltingö i Flen, Mosstena i Nyköping och Eriksberg i Katrineholm gemensamt?

Inte mycket, förutom att Telia där har en plan för när koppartrådarna ska kapas så att fiber- och mobilnät kan ta över.

Drygt 180 sörmländska hushålls- och företagskunder med tjänster via telejack berörs, i den mån de inte redan har framtidssäkrat sin kommunikation med omvärlden. Här finns de:

Eriksberg och Valingsäter, Katrineholms kommun – 66 kunder

Mosstena, Nyköpings kommun – 22 kunder

Hyltingö, Flens kommun – 51 kunder.

Telia stänger i sin nästa moderniseringsfas ner kopparnäten i 109 små samhällen, byar och gårdar i 74 kommuner över hela landet. Totalt berörs 4 597 kunder.

Kommunen där störst antal kunder på ett snöre blir av med fasta telefonin är Falun i Dalarna: 301 hushåll eller företag. Som lägst berör stängningen två kunder. Det är i Orsa, en annan dalakommun.

Nedräkningen till koppartrådens död i de 109 områdena är dock mer än ett år lång. Först den 30 september nästa år försvinner de kopparbaserade tjänsterna. Med den långa framförhållningen vill Telia ge kommuner, regioner, operatörer, hushåll och företag chansen att i tid hitta moderna lösningar, uppger företagets avdelning för samhällskontakter.