Här ska dialysen på Kullbergska byggas

Delar av före detta folktandvårdens lokaler på Kullbergska sjukhuset ska nu byggas om till dialysmottagning.

16 maj 2019 19:17

I februari berättade Katrineholms-Kuriren att mottagningens placering skulle avgöras inom den närmaste framtiden. Och nu är det klart.

Den nya dialysmottagningen ska ligga i före detta folktandvårdens lokaler, en trappa ner från huvudentrén.

Unikt i det här projektet är att patienterna, tillsammans med vård- och byggansvariga, har fått vara med och utforma verksamheten så att den ska passa och fungera för de personer som ska använda den.

Katrineholmaren Robert Hatsek är en av de patienter som varit med i processen. Han har bland annat varit med möten och följt med på studiebesök till andra sjukhus.

För honom är det mycket glädjande att en dialysmottagning på Kullbergska nu finns i sikte. Fyra dagar i veckan åker han nämligen på dialys till Nyköpings lasarett. Varje resa tar nio timmar.

– Sjukresor ses inte av patienter som någonting som är en värdeskapande aktivitet. Det är ett nödvändigt ont, säger Jennie Björkman, verksamhetsutvecklare på Utvecklingsenheten.

– Det här kommer att förändra livet till det bättre för många, säger Robert Hatsek.

För honom innebär en dialysmottagning på Kullbergska att han inte bara behöver ägna all sin tid åt att vara patient utan att han får både tid och ork över till att exempelvis arbeta och motionera.

På den nya dialysmottagningen planeras bland annat ett större rum med fler platser.

– Självständigheten, som Robert står för, är nämligen smittsam, säger Jennie Björkman, verksamhetsutvecklare på Utvecklingsenheten

Hon menar att patienterna inspireras av varandra och självförtroendet ökar när man ser att andra kan.

– Och så är det socialt, fortsätter hon.

Här planeras också för två enkelrum för den som vill vara i fred eller för den som är extra känslig för smitta.

– Totalt kommer det att vara sex platser som är fullt utrustade, men nio fysiska platser. Man har preppat för att utöka på ett enkelt sätt om man behöver det, säger Jennie Björkman.

Nu ska vattenreningsanläggning och dialysapparater upphandlas, lokalerna ska planeras och personal rekryteras. Om allt går som planerat ska lokalen stå klar i november 2020.

Att låta patienterna vara en del av processen har också gett mersmak.

– Vi kan ha en bild över hur vi tror att det är, men det är patienterna som vet hur det är, säger Monika Pettersson, verksamhetsutvecklare.

– I kommande förbättringsarbeten vill vi utgå från patienten. Så här vill vi jobba i framtiden, säger Birgitta Barkne Nilsson, verksamhetchef på vårdplats- och mottagningsenheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carina Bergius