Sedan maj i fjol sitter mätare uppe på fem platser i Katrineholms centrum. De läser av alla personer som går förbi – förutsatt att de bär på en mobiltelefon med wi-fi påslaget.

Mätarna bekostas av Citysamverkan, som är en samverkansorganisation mellan Katrineholms handel, kommunen, KFV marknadsföring och fastighetsägarna i centrum. Syftet är att gynna ett levande centrum.

– Vi vill se hur flödet förändras i centrum i samband med olika arrangemang. Till exempel vid julskyltningen, kommer det mer folk till centrum då eller är det inte lönt att arrangera? Det som fungerade för fem år sedan kanske inte går lika bra längre, sådant kan vi utvärdera, säger Louise Magnusson, vd för KFV marknadsföring.

Mätarna är uppsatta på husväggar på strategiska platser, där folk tar sig in och ut i centrum från exempelvis parkeringar. De sitter tillsammans med kommunens wi-fi-system, som alla i centrum kan koppla upp sig mot.

– Mätarna läser av alla som går förbi med mobiler som har wi-fi-läget på, säger Louise Magnusson.

Hon är noga med att påpeka att ingen personlig information från mobilerna läses av. Man vet inte om det är exempelvis kvinnor eller män eller vilken ålder personerna har. Bara att de gått förbi med en mobiltelefon.

– Vi kan heller inte skicka ut meddelanden till dem eller se några IP-adresser. Det är väldigt noga med integriteten.

Förutom att se antalet besökare finns även vädret registrerat i systemet. Det gör att man exempelvis kommer att kunna se om antalet besökare på Tomtenatta påverkas av om det är snöstorm eller plusgrader med regn.

Än så länge kan inte så många slutsatser dras från mätningarna, eftersom de bara pågått i drygt ett år.

– Men vi kan jämföra maj och juni i år med förra året, och där ser vi att flödet har ökat och att evenemang lockar människor, säger Louise Magnusson.

Hon menar att ryktet om centrumdöd inte gäller för Katrineholm.

– Man pratar om att folk flyr stadskärnan, men det stämmer inte här. Vi har väldigt få tomma skyltfönster i Katrineholms centrum.

När längre tid har gått kommer man att kunna göra mer avancerade jämförelser och göra analyser utifrån dem.

– Det är bra att kunna redovisa flödet till exempel när företag vill etablera sig i centrum eller när vi diskuterar öppettider för butikerna. Men vi kombinerar det förstås med att prata med butikerna, så att vi inte bara tittar på själva siffrorna utan även på effekten av dem, säger Louise Magnusson.