Frondelius orolig för LSS-stödet

Joha Frondelius (KD) befarar att budget kommer att styra mer än den enskildes behov när kommunen övertar ansvaret för personer som nekas statligt LSS-stöd. Hur ser kommunens ekonomiska beredskap ut?

21 januari 2018 13:00

Det är en av flera frågor kring personlig assistans som Frondelius ställer i en interpellation i kommunfullmäktige.

Den är riktad till Ulrica Truedsson (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Det är till nämndens verksamhet som ansvaret flyttas för de allt fler personer med funktionsnedsättning som av försäkringskassan nekas eller går miste om personlig assistans enligt LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Minskningen av personer som bedöms vara assistansberättigade är konsekvensen av att försäkringskassan, efter regeringens direktiv om sänkta LSS-kostnader, har blivit mer restriktiv.

Ribban för vad som anses vara grundläggande stödbehov har höjts.

Enligt Frondelius har det inneburit att mer än 1 000 personer sedan hösten 2015 i stället hänvisats till sina hemkommuner för att söka personlig assistans.

Frondelius vill av Truedsson veta hur många katrineholmare som 2016–2017 har fått assistansen indragen eller nekad av försäkringskassan.

Han vill också veta vilka insatser kommunen erbjuder som en följd av detta, och vilka konsekvenser det har fått för den enskilde att ansvaret hamnat hos kommunen.

Vidare vill KD-politikern få en bild av hur den nya praxisen påverkar kommunens kostnader, och hur beredskapen för förväntade kostnadsökningar ser ut framöver.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising