Förskola får föreläggande

Brister i lokalerna och myror i köket. Det upptäckte kommunens miljöinspektör vid tillsynen hos Karossens förskola.

6 mars 2018 11:15

I februari genomfördes en inspektion av förskolans kök – en inspektion som uppdagade flera brister i livsmedelssäkerheten.

Bland annat påpekades flera brister i hur lokalerna är utformade. Det handfat, där personalen tvättar händerna, låg bredvid den arbetsbänk där maten hanteras. Det gör att det finns risk att rengöringsmedel hamnar i maten, enligt inspektionsprotokollet.

Det kunde också konstateras, att varuingången ligger nära köket, utan att det finns någon dörr emellan. Detta medför risk för luftburen kontaminering, enligt inspektören.

En matta, som låg i anslutning till varuingången, får även den anmärkning av inspektören. Mattan var full av grus och sand. Trots detta var det oklart när den skulle rengöras.

Slutligen får förskolan också en anmärkning under punkten "bekämpning av skadedjur". Det handlar om att det vid inspektionstillfället fann flera myror i köket. Enligt personal har man haft problem med myror under flera veckor, och miljöinspektören bedömer därför "att verksamheten inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att bekämpa skadedjuren", som det står i protokollet.

Förskolan har nu förelagts att åtgärda bristerna före den 23 mars. Enligt Robert Henriksson, enhetschef för mat och måltider, leds ärendet vidare till fastighetsägaren KFAB, som får vidta åtgärder.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johannes Tångeberg