Församlingen ser budgetljuset igen

Nästan tre miljoner kronor bättre än budget. Så blev resultatet för Katrineholmsbygdens församling efter att ha tvingats se över sin ekonomi.

19 maj 2019 11:00

I fjol befarade Katrineholmsbygdens församling att de skulle gå fyra miljoner kronor back de närmaste fem åren. Resultatet var då 1,5 miljoner kronor minus och två miljoner kronor sämre än budgeterat. Delvis berodde detta på att placeringar i fastighetsaktier fick skrivas ned.

– Alla kostnader kommer att ifrågasättas, sa Peter Fagerlund, församlingens administrativa chef, till Katrineholms-Kuriren.

Nu går det åt andra hållet: Nästan tre miljoner kronor bättre än vad församlingen räknat med.

Detta framgår av årsredovisningen för 2018, som tas upp av kyrkofullmäktige på onsdag kväll.

– Det är alltid trevligt att klubba något med positivt resultat. Men det är ingen övervinst utan det finns en förklaring. Det största är att man inte har gjort de reparationsuppdrag man skulle göra. Detta har man helt enkelt inte hunnit med, säger Inger Fredriksson (C), ordförande i kyrkofullmäktige.

Underhållet för 1,5 miljoner kronor handlar om Kyrkans hus och görs i år istället.

Församlingen har även gått igenom sina arbetsmarknadsbidrag och sett till att hämta hem de pengar den har rätt till, vilket lett till en positiv avvikelse med 1,7 miljoner.

– Det börjar finnas en viss medvetenhet om att pengarna inte är outsinliga, säger Inger Fredriksson.

2017 diskuterades om man skulle minska ned på antalet gudstjänster. Nu har Sköldinge och Floda fått nöja sig med en mässa i månaden i stället för varannan vecka. Detta beror, enligt årets verksamhetsberättelse, på att besökarantalet sjunkit. Däremot har det totala antalet huvudgudstjänster i församlingen ökat något.

– Verksamheten går ungefär som förut egentligen. Jag tror att kyrkan är där församlingen finns, säger Inger Fredriksson.

Framöver står församlingen inför stora underhållskostnader för sina kyrkor. Begravningsverksamheten kommer även i fortsättningen kosta mer då till exempel Skogskyrkogården utvidgats.

– Det är ju naturligtvis kärvt. Man får använda pengarna så väl man kan. Vi är beroende av frivilliga krafter, utan dem skulle det inte gå, säger Inger Fredriksson.

Församlingens totala budget ligger på omkring 70 miljoner kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ulrica Andersson