Fler är tryggare och färre är brottsutsatta

När 2018 års nationella trygghetsundersökning, NTU, presenterades, blev det glädje i polishuset i Katrineholm.

16 februari 2019 06:00

Många siffror ser betydligt bättre ut än förra året och när det gäller flera siffror, främst "upplevd utsatthet för brott", ligger Katrineholms lokalpolisområde bäst till i hela länet.

NTU

Det är Brottsförebyggande rådet som genomför nationella trygghetsundersökningen, NTU.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Cecilia Tuohy

Ämnen du kan följa