Byggoro i skolor tar skruv politiskt

Personalens oro för utformningen av kommunens nya skolor väcker frågor i de politiska leden. C, L och V kräver nu svar av högst ansvariga skolpolitikern.

12 september 2019 10:15

Johan Söderberg (S) står inför en utmaning av pedagogiska mått. På nästa sammanträde med kommunfullmäktige förväntas han ge tydliga svar på frågor som väckts kring de beslutade skolbyggnationerna i staden.

I somras framförde personal från såväl Järvenskolorna som Östra skolan farhågor inför byggena av en ny, stor Järvenskola och en F-6-skola på Norr. De uttryckte också missnöje med att de, och deras samlade erfarenhet, inte tillräckligt tagits tillvara i planeringsprocessen.

Larmet fick Söderberg att haja till och utlova mer delaktighet och dialog. Men hur ska egentligen S och M säkerställa att skolpersonalen hädanefter känner sig involverad, hörd och professionellt bemött? Och vilka rutiner införs nu för att slå vakt om personalens komptenser i framtida om-, till- och nybyggnader?

Det är två av tre frågor som Victoria Barrsäter (C), Jesper Ek (L) och Tony Rosendahl (V) vill ha svar på.

Det är rimligt, understryker oppositionspolitikerna, att det i första hand är den undervisande personalen som utformar dagens och morgondagens pedagogik – utan att begränsas av hur arbetsplatsen är utformad. Tredje frågan lyder därför:

"Hur säkerställer majoriteten att nya skolors design och utformning tar hänsyn till Katrineholms elevstruktur och sammansättning, till den senaste forskningen, samtidigt som en flexibilitet byggs in för att kunna anpassa byggnad och framför allt pedagogik till framtida forskningsutveckling?"

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising 0150­–728