Den första hållplatsen som får nytt namn är den som hittills hetat Akuten. Den byter namn till Ramsjögatan med anledning av att Akuten flyttar sin verksamhet.

Den andra hållplatsen är Brandstationen, som byter namn till Stadsparken, på grund av att brandstationen flyttat till en annan plats.

Sörmlandstrafiken genomför namnbytena under mars och april.