Från tråkig bilgata till en välkomnande entré till centrum. Så var det tänkt att Drottninggatan  mellan Tegnérvägen och Djulögatan skulle förvandlas. Gatstenar, breda trottoarer, cykelställ och sittbänkar har tillkommit, men fortfarande saknas de kanske mest iögonfallande detaljerna: träden.

– Vi planterade träd, klotrobinia, hösten 2018, men de kom inte igång på våren. Då satte vi sommarblommor där i stället, säger Håkan Stenström, trädgårdsarkitekt på kommunen och projektledare för ombyggnationen.

Under våren ska det planteras nya träd, en annan sort den här gången. Dock inte lindar, i lindarnas stad.

Artikelbild

| Säkrare och mer välkomnande, så skulle Drottninggatan bli. Håkan Stenström ledde projektet och är nöjd med resultatet, men ännu saknas träden.

– Vi försöker ha en mångfald bland träden. Om det blir för många av samma sort drabbas de lätt av parasiter, säger Stenström.

Just nu är det bara lera och gamla löv i de rutor där träden ska planteras. Dessa används som genomfart av bilister som parkerar längs gatan.

– När vi tog bort de gamla träden lät vi störar stå kvar bland blommorna för att bilister skulle se dem. Men de användes som tillhyggen så vi tog bort dem. När vi planterar nya träd kommer det nya störar, så de kommer att synas tydligt. Då får man fickparkera som vanligt längs gatan.

Det är inte bara där som vissa bilister kör där de inte ska. Infarten till parkeringen vid Röda ladan har flyttats från Tegnérvägen närmare rondellen. Men fortfarande är det vissa som vill ta sig in på parkeringen via Tegnérvägen. Det syns tydligt på de hjulspår som löper över gräsmattan mellan Tegnérvägen och parkeringen.

Artikelbild

| I dessa rutor ska det i vår planteras nya träd, eftersom de gamla inte överlevde. Under tiden används utrymmena som genvägar in på parkeringsplatserna längs gatan.

– Så får man inte köra, men det lär väl guppa till ordentligt över kantstenarna, säger Håkan Stenström när han får höra om terrängkörningen. 

– Vi flyttade infarten av säkerhetsskäl. Under kvällar och helger kan det vara mycket folk utanför Safiren och vi ville minska trafiken där.

Just trafiksäkerheten var den största orsaken till ombyggnationen av Drottninggatan. Numera är det gångfartsområde i korsningen Drottninggatan/Djulögatan. Och säkerheten har blivit bättre, tycker Stenström.

– Bilarna kör inte fort, men vissa cyklister kan komma i hög hastighet, tycker en del. Gångfart, alltså sju kilometer i timmen, gäller även dem.

Sittbänkarna längs gatan skulle först få inbyggd belysning, men så blir det inte. 

– Det fungerade inte bra. I stället kommer vi att flytta den belysningen till Sveaparken, där de ska sitta i taket på en pergola, säger Håkan Stenström.