– Hyresvärdarna har definitivt ett ansvar. Det är otroligt viktigt att vi har ett centrum med butiker.

Det säger Stefan Berg, fastighetsförvaltare på Cityfastigheter i Katrineholm, som äger många kommersiella fastigheter i centrum.

Frågan har väckts till liv efter att representanter för Katrineholm handel i en debattartikel kritiserat kommunen, bankerna och just hyresvärdar för att inte göra tillräckligt för att värna den lokala handeln.

Stefan Berg håller delvis med om kritiken, men känner sig inte själv träffad.

– Jag kan bara konstaterar att alla våra butikslokaler är uthyrda. Samtidigt finns det andra som har tomma lokaler i centrum, lokaler som varit outhyrda länge, säger han.

För att lyckas hyra ut lokalerna i centrum krävs inte bara acceptabla hyresnivåer, utan också investeringar som gör lokalerna attraktiva för intresserade hyresgäster, konstaterar Berg.

– Vi vill gärna satsa långsiktigt på Katrineholm och tror att vi få tillbaka de stora investeringar vi gör, säger han.

Samtidigt kan en strukturförändring skönjas, med färre butiker och mer service och restauranger. En del butiker som har försvunnit från Cityfastigheters lokaler har ersatts av just restauranger. I Violengallerian flyttade en möbelbutik in i bokhandelns gamla lokaler.

En fråga som återkommer i diskussionerna om ett levande centrum är tillgängligheten. Ofta nämns parkeringplatser eller bristen på dem. Stefan Berg menar att det här snarast handlar om information, som skyltning till lediga parkeringar, än om en faktisk brist.

Medan parkeringshuset vid järnvägsstationen byggs ökar trycket på övriga parkeringar. Men annars finns det knappast för få parkeringplatser i centrala Katrineholm, menar Stefan Berg.

– Det finns en upplevd brist, och den måste tas på allvar. Folk vill inte ägna tio eller ens fem minuter åt att leta efter en parkering, säger han.

Nyligen blev parkeringarna i Violengaraget, som ägs av Cityfastigheter, gratis – just för att underlätta för kunder som vill shoppa i centrum. Men samtidigt som det klagas på att det är svårt att hitta en parkering, står många platser tomma. 

Lösningen är information, helst i form av digitala skyltar som visar vägen till lediga platser, anser Stefan Berg.

– Det hoppas jag att vi kan få igång, säger han.