Rampfeber i den före detta fritidsgården Inferno i Katrineholm – skejtramp ska byggas

Initiativen för att få unga människor i kommunen sysselsatta har blommat upp på sistone. På gamla Inferno på Öster smids långt gångna planer på en skateboardramp och gemenskapsytor för hängsugna.

21 december 2016 17:03

Under hösten rapporterade tidningen om tonåringar i staden som känner att de inte har någonstans att vara på fritiden. Ett stormöte hölls där aktörerna som deltog kom överens om att fortsätta arbeta med frågan. Det växande engagemanget har sedermera gett resultat, i form av utökade öppettider på fritidsgården Gruvan och olika aktiviteter under jullovet.

Skateboardåkare har kommit med egna förslag och snart kan ett sådant bli verklighet.

– Det har länge varit en dröm för oss att ha en inomhusramp, det finns ett stort intresse för det. Och det vore bra att ha ett ställe att vara på under vintern, säger Kevin Åström, en i Katrineholms skateboardklubbs yngre garde.

Längre tillbaka har det funnits skejthallar som drivits vid två olika tillfällen, men som på grund av exempelvis skadegörelse lagts ned. Ett inomhushak har därefter efterfrågats flera gånger, men först nu verkar projektet ha vunnit gehör. Studieförbundet Sensus kommer att upplåta lokalen där fritidsgården Inferno tidigare låg.

– Vi vill att det ska bli något beständigt här, och då passar en skejtramp bra. Eftersom det redan finns möjlighet till andra verksamheter runt omkring, som musikstudior och filmredigeringsprogram, tror jag att det blir mer liv i kåken generellt, säger Fredrik Olofsson, kontorschef på Sensus.

Skateboardklubben själv, som nyligen bildat förening, kommer inte att betala för att vistas i lokalen, det kan däremot bli tal om en liten avgift för dem som åker i rampen. Ordningen är tänkt att upprätthållas genom de vuxna medlemmarna och det finns idéer om att också bedriva kaféverksamhet. Men allra först gäller det att söka bidrag och sponsring från alla möjliga håll, så att rampbygget kan påbörjas.

– Vi vill komma i gång så fort som möjligt med det. Det här ska bli ett ställe dit alla känner sig välkomna, säger Martin Culmsee, föreningens sekreterare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rasmus Ahlberg