Chefen förstår personalens oro

Under onsdagen trädde ambulanspersonal fram och uttryckte sin oro för hotet mot narkosberedskapen på Kullbergska. Chefen förstår dem, men avvaktar riskanalysen.

1 juni 2016 17:00

– Jag kan förstå personalens oro, det kan jag absolut göra, säger Jörgen Lifvakt, verksamhetschef för ambulansen i Sörmland.

Samtidigt vill han invänta den riskanalys som landstinget ska presentera en rapport från till sommaren. Två ur ambulanspersonalen från västra länsdelen, där Katrineholm ingår, deltog i riskanalysgruppen.

Men Jörgen Lifvakt tycker också att det kan finnas en relevans i den kritik som ambulanspersonalen uttrycker mot en indragen narkosberedskap.

– När riskanalysen är gjord behöver man göra ett annat arbete med de andra klinikerna om vilka patienter som ska till Kullbergska och få behandling där och vilka som ska till andra sjukhus. Vi har vissa riktlinjer redan nu, men det behöver förbättras, säger Jörgen Lifvakt.

Vad tycker du själv i frågan om narkosberedskapen?

– Min inställning är att man inväntar riskanalysen så man ser vad den visar.

Hur gör du din personal trygg i den här frågan?

– Vi har haft personal med i riskanalysen. Sen så fort rapporten är klar så kommer personalen få ta del av den.

En del ur ambulanspersonalen har till och med sagt att de slutar om det blir värre nu, hur ser du på det?

– Det skulle ju absolut vara allvarligt om folk säger upp sig. Men jag tror inte man ska föregripa de delarna innan riskanalysen är klar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa