Journalhantering på Vårnäs brister

Det brister i journalhanteringen vid Vårnäs behandlingshem. Det konstaterar Inspektionen för vård och omsorg, Ivo – som samtidigt anser att Vårnäs är på rätt väg för att komma tillrätta med problemen.

23 februari 2018 16:00

Ivo gjorde redan 2016 en tillsyn på Vårnäs behandlingshem. Då konstaterades bland annat brister i dokumentationen av patienternas vård.

Efter att journaler granskats, konstaterade Ivo att det var "svårt att följa vårdförloppen och att det saknades dokumentation om resultat av de behandlingar som sattes in".

Nu har Ivo kommit med ett nytt beslut, efter att ha gjort en uppföljande granskning.

Ivo har granskat tio journaler, och konstaterat att det där saknas tydlig dokumentation av vårdplaner.

I beslutet slås det sålunda återigen fast att "dokumentationen av hälso- och sjukvård har brister". Samtidigt skriver Ivo i sitt beslut att "verksamheten har ett pågående utvecklingsarbete för att dokumentationen ska uppnå en god kvalitet."

På Vårnäs bedrivs missbruksvård. Behandlingshemmet har öppet intag för invånare i Katrineholms, Vingåkers, Flens, Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johannes Tångeberg