Vingåkers Kommunfastigheter AB fick uppdraget att senast i mars hitta en lösning för att säkerställa att det finns reservkraft för el och värme till äldreboendena, centralköket, högstadieskolan och kommunhuset. 

Bolagets utredning på kostnader som är betydligt högre än förväntat. Därför har de begärt mer tid för att hitta en lösning. 

Kommuner har enligt lag skyldighet att förbereda sig för hur man ska hantera extraordinära händelser, som strömavbrott. I det ingår att ordna reservkraft för samhällsviktiga verksamheter. 

Nu har fullmäktige beslutat att ge bolaget fram till den 20 april på sig att redovisa uppdraget.