Som tidningen har berättat tidigare, har en person som haft hemtjänst i kommunen och som konstaterats smittad med det nya coronaviruset avlidit.

Vingåkers socialchef Dag Wallströmer konstaterar att det i princip bara är de som behöver sjukhusvård och som har misstänkta symptom, som testas. Om personer som får omsorg av kommunen har smittats eller inte är sålunda svårt att säga säkert. Men hittills har inga ytterligare fall konstaterats, enligt Wallströmer.

I en artikel i Aftonbladet beskrivs att två personer i kommunen dött i covid-19. Det är ingenting som kommunen varken kan bekräfta eller dementera. Wallströmer understryker att han inte får några rapporter om andra coronasmittade Vingåkersbor. Om någon insjuknat eller rentav avlidit, som inte haft omsorg av kommunen, så får han inte veta det.

Smittan skapar oro, konstaterar socialchefen.

– Det är en befogad oro för framför allt dem som har hjärt- och lungproblem. Och det blir ju vanligare, ju äldre man blir, säger han.

Bland personalen finns framför allt oro för att smitta äldre och sjuka. För att försöka undvika det, kan personalen använda skyddsmask och visir när de träffar personer med symptom som skulle kunna vara covid-19.

En annan svårighet är att personal sjukskriver sig tidigare och att fler behöver ta hand om barn. Än så länge fungerar verksamheten, och sjuktalen är inte extrema. Men inom vissa delar av omsorgen är läget redan besvärligt, enligt Wallströmer.

– Vi har ett ansträngt läge. Framför allt om vi skulle få en kraftig ökning av sjukfrånvaron, säger han.