Humanitas: Inkomstkrav för bostad kan vara diskriminering

Att neka någon som saknar inkomst en bostad kan vara diskriminering. Det menar Diskrimineringsbyrån Humanitas som hoppas att den nya uthyrningspolicyn i Eskilstuna kommer att prövas av DO.

5 september 2019 08:05

I slutet av augusti kunde tidningen berätta om Eskilstuna Kommunfastigheterns nya policy för uthyrning. Från den 1 januari 2020 måste den som vill hyra en lägenhet i Lagersberg, Brunnsbacken och Fröslunda ha antingen lön av egen anställning, pension eller studielån från CSN.

Bostadbolagets beslut är en direkt följd av de nya ägardirektiv som den politiska majoriteten beslutat om i syfte att stoppa den ökade koncentrationen av bidragsberoende hushåll i de aktuella stadsdelarna.

– Beslutet drabbar vissa grupper hårdare än andra. Särskilt ser vi att det kan vara en risk för diskriminering mot personer med funktionsnedsättning eller mot nyanlända, säger Adam Määttä, verksamhetsansvarig på Diskrimineringsbyrån Humanitas som tagit kontakt med Diskrimineringsombudsmannen DO för att tipsa om ärendet.

– Jag tror inte något liknande prövats i civilrättslig domstol tidigare och det vore suveränt om DO kunde driva detta.

Adam Määttä menar att ett generellt inkomstkrav är ett uthyrningskriterium som kan räknas som indirekt diskriminering, även om kravet inte skriftligen riktar sig mot vissa individer.

– Det är vanligt med inkomstkrav bland privata hyresvärdar och vi ser gärna att de lättar upp sina krav och gör det enklare för de här utsatta grupperna att hitta en bostad. Att Eskilstuna kommuns bostadsbolag nu följer i deras spår sänder signalen att det är ett okej förhållningssätt, säger Adam Määttä.

Fotnot: I rubriken till papperstidningsversionen av denna artikel skrev vi felaktigt att DO beslutat att pröva ärendet. Vi beklagar den felskrivningen. Det är alltså Humanitas som hoppas få det prövat.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lars Skärlund