Hotat fritids kvar på orten

Det blir ingen flytt av Lönnen till Marmorbyns skola. Fritidshemmet får ett års respit medan dess framtid utreds vidare. Det ska barn- och utbildningsnämnden besluta om i dag onsdag.

15 maj 2019 11:26

Därmed är fem månaders ovisshet över för de drygt 270 Baggetorpsbor som skrev under proteslitstan mot en flytt.

– Det känns jätteskönt. Jag förstår att kommunen måste se både för- och nackdelar, men de har absolut lyssnat på oss föräldrar.

Det säger Jessica Bergstrand, en av alla Baggetorpsbor som engagerat sig för Lönnen. Det var i slutet av 2018 som det blev känt att kommunen diskuterade att flytta fritidshemmet till Marmorbyns skola. Huvudskälet var den akuta bristen på förskoleplatser i centralorten.

Genom att flytta Lönnen skulle lokalen kunna tas i anspråk för förskoleverksamhet. Det skulle också kunna underlätta samarbetet mellan skola och fritidshem.

Nu har frågan utretts av barn- och utbildningsförvaltningen. Slutsatsen är att det inte längre finns någon akut platsbrist i förskolan. Därmed faller det primära motivet att flytta Lönnen.

Fritidshemmet blir därför kvar – åtminstone i ett läsår till. Men det förutsätter att förvaltningen hittar sätt att höja kvaliteten på undervisningen av de 17 elever som går där i dag. Utredningen påpekar brister i bland annat personalens utbildningsnivå och samarbetet med skolan som måste åtgärdas.

– Vi har en läroplan att följa och fritidshemmet måste klara en granskning. Nu ger vi Marmorbyns skola i uppdrag att tillsammans med fritidspersonalen utveckla pedagogiken på Lönnen. Sedan får vi se, kommenterar nämndens ordförande Ing-Mari Frössevi (C).

Också fritidslokalen pekas ut som bristfällig. Förvaltningen ska nu ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan för alla nämndens verksamheter.

– Vi vill inte ha några lokaler som inte är byggda för verksamheten som bedrivs där, säger Frössevi.

Efter nedläggningen av Baggetorps skola har nämnden bekostat skolskjuts mellan Lönnen och Marmorbyn. Den tjänsten ska upphöra, enligt förslaget till beslut.

– Vi har tydliggjort att vi inte klarar att betala för skolskjuts till och från fritids längre än nästa läsår ut, säger Frössevi.

Ävent om Lönnen blir kvar efter sommaren 2021 upphör alltså skolskjutsen.

– Det blir problematiskt och kan innebära att barnen ändå inte kan gå kvar. Men förhoppningsvis hittar vi en lösning på det också, kommenterar Jessica Bergstrand.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Henrik Wising 0150–728