Höga halter föroreningar vid båtbottentvätt

Under åren har det samlats stora mängder giftiga föroreningar vid båtbottentvätten i Trosa gästhamn. Under våren kommer kommunen utföra muddringar.

18 mars 2019 18:30

I december utfördes provtagningar av sedimenterat material vid båtbottentvätten i Trosa gästhamn, ovanför bottenduken och utanför båttvätten. När proverna sedan analyserades visade det sig att materialet ovanför duken innehöll mycket höga halter av föroreningar från båtbottenfärger i form av TBT, koppar och zink. Halterna strax utanför tvätten var dock lägre.

Ulf Hagstedt är teknisk chef på Trosa kommun.

– Båtbottentvätten är nog minst tio år gammal och jag har för mig att den var begagnad redan när den togs in. Den är uttjänt och vi tittar på en lösning med en annan båttvätt, säger han.

Trosa kommun kommer att genomföra underhåll av båttvätten för att kunna avlägsna sedimenterat material ovanför den befintliga bottenduken. Man kommer även utföra underhållsmuddring av sediment under och utanför duken för att underlätta för vissa fritidsbåtar med köl. Underhållsmuddringen utfördes senast år 2015. Enligt Ulf Hagstedt handlar det om 20-30 kubikmeter material. Massorna från båtbottentvätten kommer sedan transporteras i container till en tät, sammansluten invallad yta på upplagsplatsen innanför Tureholmsviken för avvattning genom avdunstning. Därefter kommer massorna hamna på deponi. Planen är att komma i gång redan denna månad eller nästa.

– Vi har en god dialog med länsstyrelsen och en muddringsplan vi jobbar efter varje år. Det kommer även att muddras upp mot ån och gästhamnen till, säger Ulf Hagstedt.

Vad gäller själva båtbottentvätten ska en ny köpas in. Apelago Group AB tilldelades tjänstekoncessionen som ny driftsentreprenör för Trosa gästhamn. Johan Wolpher är grundare.

– Kommunen kommer att beställa hit en helt ny och uppdaterad båtbottentvätt som vi kommer att driva med personal. Den kommer att vara involverad i helheten här nere i hamnen och vi kommer att vara tydliga med öppettider och när det ska gå att tvätta sin båt, säger han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Hellmyrs