Nostalgi: Bitter far om neurosedynprocessen

Kuriren för 100 och 50 år sedan:

Kuriren för 50 år sedan: Göte Käll är besviken över förlikningsbudet till neurosedynskadade barnen.

Kuriren för 50 år sedan: Göte Käll är besviken över förlikningsbudet till neurosedynskadade barnen.

Foto: Carina Ekdahl

Historievetenskap2019-09-30 07:00

Nostalgi

100 ÅR: UTLÄNNING UTVISAD FRÅN SÖDERMANLAND

Länsstyrelsen har förordnat, att en av landsfiskalen i Daga distrikt V. Engman för lösdriveri häktad norsk undersåte järnarbetaren Fritz Jonni Berg från Kristiania skall utvisas ur riket.

100 ÅR: OLYCKA MED MOTORCYKEL

Verkmästaren Edv. Samuelsson vid Kristianssons mekaniska verkstad, råkade under gårdagen i den s k Talltullabacken köra omkull med motorcykel, varvid han skadade högra ögat. S. intogs på Kullbergska sjukhuset för erhållande av vård.

100 ÅR: VILL HYRA ETT PIANO

ANNONS: Ett piano önskas hyra för någon månad. Katrineholms-Kuriren anvisar.

100 ÅR: GÖS 3 KR, OXKÖTT 4:50 KR PÅ TORGET

Torgpriserna i lördags voro i stort oförändrade sedan förra lördagen. Följande priser noterades: Oxkött 4:50-6:60 kilo, köttfärs 5:50, och fläsk 6 kr. kg.

På fisk var det mycket dålig tillgång. gös 3-3:50 kilo, gädda 2:75-3 kr., grålax 2 kr. 

50 ÅR: BITTER FAR OM NEUROSEDYNPROCESSEN

– Förlikningen i neurosedynprocessen kom som ett slag vid örat...

Järnvägstjänsteman Göte Käll, Katrineholm, styrelseledamot i Föreningen för de neurosedynskadade, är bitter. Vid förlikningsförhandlingarna mellan astra och barnens advokater förklarade samtliga sig mycket nöjda med resultatet. Men föräldrarna är långt ifrån nöjda, enligt förlikningsbudet skall barnen få cirka 6 000 kronor per år.

– Det är inget belopp att komma med, säger Göte Käll.

50 ÅR: ROMERNA FÅR LÄRA SIG ATT LÄSA

TBV i Katrineholm handlade snabbt när det blev klart att zigenarna vid Djulö vill lära sig läsa och skriva. Redan i fredags startade man undervisning i lokalen vid Vingåkersvägen 49 för vuxna zigenare. Tre timmar om dagen läser man.

50 ÅR: MOSSGRÄVARE SÖKER BILD AV KATRINEHOLM

Fil. mag. Knut Ellwyn beslöt inför hösten 1969, att vid övre Mogetorpsmossen starta Sveriges första mossgrävning. Arbetet pågår för fullt. God hjälp har magister Ellwyn av klass 9 g/h vid Södra skolan. De har tillsammans lagt ut ett schakt på tio gånger två meter.

Kuriren för 50 år sedan: Mossgrävning pågår.  Magister Ellwyn har hjälp av klass 9 g/h vid Södra skolan.
Kuriren för 50 år sedan: Mossgrävning pågår. Magister Ellwyn har hjälp av klass 9 g/h vid Södra skolan.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!