Här bodde stormaktstidens kaptener

Kanske till salu: på en ö i sjön Båven ligger det gamla kaptensbostället Ådö.

14 april 2014 05:00

Strax sydost om Skebokvarn, på ön Ådö, ligger Ådöns kaptensboställe. Just här kallas Båven för Villåttingen, och här fanns redan på 1300-talet en gård som Cecilia Ulfsdotter, dotter till den heliga Birgitta, donerade till Vadstena kloster.

Gustav Vasa tog vid reformationen Ådö som sitt privatägda gods. Under det nästföljande århundradet vandrade Ådö mellan flera svenska ätter. På 1600-talet uppfördes en slottsliknande herrgårdsbyggnad, som troligen aldrig färdigställdes. Den förföll, och byggnadsmaterial från den hämtades av granngårdarna.

Den huvudbyggnad som nu finns på Ådö byggdes 1746 och är i putsad och vitfärgad sten med säteritak. År 1691 beslutades att Ådö åter skulle ägas av kronan, och användes som boställe för löjtnanter och kaptener vid Södermanlands regemente.

Djurhållningen upphörde på 1970-talet, men gården förvaltas i dag av Statens fastighetsverk. Marken och husen brukas av en arrendator. Ådö är inte öppet eller tillgängligt för allmänheten, och är en av de fastigheter som föreslås till försäljning.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa