Hälleforsnäsblottare döms till skyddstillsyn

Den man i 25-årsåldern, som stått åtalad för ett stort antal sexuella ofredanden genom blottning, har fällts på 17 åtalspunkter till skyddstillsyn.

Hälleforsnäs 3 december 2019 15:18

Mannen åtalades för 17 fall av blottning, sex fall av kränkande fotografering, två fall av ofredande och ett fall av hemfridsbrott. Brotten utfördes främst i Hälleforsnäs, men också i Eskilstuna och ombord på tåget. Han döms för tio fall av blottning, alla åtalspunkter när det gäller kränkande fotografering, samt ett fall av ofredande. Han ska, förutom att stå under skyddstillsyn och genomgå Frivårdens program, betala skadestånd på sammanlagt 64 000 kronor till 12 målsägare, som ska få antingen 5 000 eller 7 000 kronor var.

Flera av målsägarna har berättat om hur mannen stått i sitt fönster eller på sin balkong med bar underkropp. När de tittat på honom har han börjat onanera i deras riktning. Andra målsägare har berättat om händelser ombord på tåg, där mannen har satt sig mittemot flickor och därefter blottat sig samt i något fall onanerat inför dem.

Tingsrätten skriver att flera av brotten riktats mot barn, vilket skärper brottslighetens allvar. "Å andra sidan har det inte i något fall varit fråga om kroppslig beröring". Förutom en händelse på tåget skriver tingsrätten att mannen befunnit sig på avstånd från de drabbade och att det samlade straffvärdet motsvarar sex månaders fängelse.

Mannen har tidigare, i januari 2017, dömts för sexuella ofredanden vid tre tillällen. I denna dom är han, skriver tingsrätten, överbevisad om att ha gjort sig skyldig till ett ganska stort antal brott av samma eller liknande karaktär och han har behov av återfallsförebyggande åtgärder. Därför ska han dömas till skyddstillsyn samt de åtgärder Frivården bestämmer.

Vice chefsåklagare Ola Björstrand, som för åklagarkammaren i Nyköping drivit ärendet, säger att han redan under rättegångens slutskede visste att vissa åtalspunkter skulle ogillas av rätten.

– Det berodde delvis på att vissa målsägare inte kunde säga med bestämdhet att de sett någon naken underkropp. De har sett en person med bar överkropp och har dragit slutsatsen att något var på väg att hända och har då förstås tittat bort. Man kan konstatera att jag och tingsrätten är överens i de delarna.

Angående straffet, skyddstillsyn, säger Björstrand att även den ganska långa häktningstiden måste tas med i bedömningen.

– I ärendet har han varit frihetsberövad i upp mot fyra månader, vilket också ska beaktas. Det gör att påföljdsfrågan inte är helt enkel.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa