Persson och Steen säger upp sommargästerna –­ igen

Göran Persson och Anitra Steen gör nya försök att bli av med hyresgästerna på godset Torp i Stjärnhov. ­­"De spelar fulspel och vill skapa oro", säger läkaren Kaj Possler.

10 maj 2019 07:44

I snart 40 år har Possler arrenderat den natursköna tomten vid Båvens strand. Här finns en enkel stuga som hela familjen använder. År 2014 gjorde Göran Persson ett fruktlöst försök att vräka Possler och hans familj från deras sommarparadis. Persson/Steen hävdade bland annat att de behövde den lilla arrendetomten som betesmark till sina köttdjur.

Arrendenämnden dömde till Posslers fördel och förlängde hyresavtalet. Men i slutet av februari skickade Persson och Steen en ny uppsägning av arrendeavtalet. De bad om bekräftelse på uppsägningen och bifogade ett frankerat svarskuvert.

Kaj Possler anade oråd och kontaktade sin advokat Per Sandell.

"Skicka tillbaka men skriv att du gör gällande rätt till förlängning", var rådet.

Persson svarade inte.

Kaj Possler tror att uppsägningen mest var en trevare från godsägarnas sida.

­– Det skulle förvåna mig om de går till arrendenämnden en gång till, säger han.

Parterna har flera gånger mötts i domstolen som fått avgöra infekterade tvister i olika frågor runt tomten. I november 2016 kom parterna överens om exakt tomtgräns ­– men i juli förra året påpekade Possler att Persson låtit krympa tomten genom att dra elstängsel för snävt.

­­–  De respekterade inte vad som stod i domen. De tog lagen i egna händer och satte upp ett elstängsel. Jag skrev till dem flera gånger utan att få svar. Först i mars fick jag svar att det ska åtgärdas vid kosläppet, säger Kaj Possler.

Vi har sökt Persson/Steen via mejl.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ann-Katrin Drevfjäll