Generösare a-kassa avlastar kommuner

Gå med i a-kassan i morgon och få minst 6 100 kronor i månaden, förutsatt att man jobbat en knapp halvtid senaste halvåret.

Gå inte till kommunen, gå med i a-kassan i stället, uppmanar LO-basen som alternativ till försörjningsstöd.

9 april 2020 14:38

Kommunerna befarar i krisens spår en anstormning socialbidragsansökningar (försörjningsstöd), något som i sådant fall gräver djupa spår i finanserna.

Men regeringen och samarbetspartierna har höjt grundbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen och allmänt gjort reglerna mer frikostiga än tidigare, allt för att avlasta kommunerna. Och minimibeloppen har höjts.

Så den som går med i a-kassan i morgon får allra minst drygt 6 000 kronor i månaden, förutsatt att man jobbat i snitt minst motsvarande två dagar i veckan det senaste halvåret. Inte mycket att leva på, men det är ändå en höjning från det lägsta beloppet som tidigare låg runt 1 600 kronor. Den arbetslöse som tidigare har jobbat heltid får grundbeloppet 11 200 kronor i väntan på att kunna få inkomstrelaterad a-kassa, något som med de nya generösare reglerna kickar in redan efter tre månaders medlemskap.

LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson manar därför: Gå med i a-kassan i stället för att söka om försörjningsstöd – ett stöd som dessutom kräver att man säljer alla sina eventuella tillgångar som exempelvis bostadsrätten.

Och har man ideologiska skäl för att inte vilja gå med i fackens a-kassor kan den statliga Alfakassan vara ett alternativ.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olle Lindström/TT