Genom utforskandet av det förflutna kan vi träna vår förmåga att förstå andra perspektiv och andra sätt att leva. Under de två senaste åren har länsstyrelsen anordnat forntidsvandringar i Eskilstuna, Flen och Nyköping. I år tillkommer bland annat Vingåker. Den 18 augusti arrangeras vandringen med start utanför Vingåkers kyrka.

Integration är huvudsyftet. Vandringen ordnas i bostadsområden eller på platser där människor från flera olika länder bor. Det är ett sätt att komma i samspråk med varandra, både under vandringen och under fikapauserna.

Deltagarna kommer att få höra berättelser om de platser som besöks som ska inspirera till samtal om livet som det levdes förr och nu, och kan jämföras med livet i andra tider och andra länder.

På lång sikt är syftet att forntidsvandringarna ska kunna fortsätta genom att deltagarna ska kunna leda egna vandringturer för vänner och familj.

Vandringarna som hållits tidigare år har varit populära och deltagarnas kunskap om både det svenska språket och de besökta forntidsminnena har varierat. Målet med ökad integration uppfylls ändå.

– Vandringarna gav goda möjligheter till att samtala med varandra. Om allt från hur man levde förr, till hur lever i dag och hur vi alla bidrar till samhället, säger en deltagare.