För två veckor sedan möttes näringslivsrådet i Vingåker, men på grund av det rådande läget sammanstrålade företagare och kommunens representanter på nytt under tisdagskvällen.

– Vi har en nära och bra dialog med företagarna och det är extremt värdefullt i nuläget. Det handlar om att hjälpa och inte stjälpa, säger Susanna Oom Samuelson som är näringslivsansvarig i Vingåkers kommun.

Med hälften av deltagarna på plats och resten uppkopplade digitalt diskuterades de olika branschernas förutsättningar och utmaningar i kölvattnet av Corona.

– Som alla förstår är det besöksnäringen och handeln som blöder värst, medan de lokala byggföretagen inte har drabbats än så länge. Det jag uppskattar är att det är högt i tak och att alla är öppenhjärtiga nu när det är så illa. Det finns ett fokus framåt på att hitta lösningar och se att det finns en tid efter Corona. 

Ett exempel på hur kommun och näringsliv hjälps åt är den hemkörning av varor från Ica Cityhallen som samordnas.

– Den tjänsten har tidigare inte funnits i Vingåker, men vi såg ett akut behov. Kommunen har anlitat frivilliga som kör ut varor till dem i riskgruppen.

Under onsdagen sjösatte kommunen stödinsatser för företagare, där man bland annat kan få uppskov med kommunala fakturor i tre månader om man hör av sig.

–  Vi påskyndar även utbetalningar till våra leverantörer och har kontaktat företag som permitterar för att se om att de kan täcka upp sjukfrånvaron i kommunens verksamheter. Vi ser även över framtida samarbeten och skulle läget förvärras kan kommunen få tillgång till lokaler vid Båsenberga, säger Susanna Oom Samuelson.

Christer Sundqvist (M) är ordförande i Katrineholms näringslivsråd, som också sammanstrålade i går med minimerad skara. 

– Från företagarnas sida var man nöjda med det stödpaket för näringsliv och föreningar som vi gått ut med från kommunens sida.  Det verkar trots allt vara bra stämning inom näringslivet, man hjälper och stöttar varandra. Exempelvis har personal från Statt hjälpt Impecta fröhandel i Julita som har rush nu.

Sundqvist sa att viss oro uttrycktes bland näringsidkarna för om grundskolor och förskolor skulle stängas och personalen skulle behöva vara hemma med sina barn.

– Samtidigt uttrycktes lite positivitet i allt det här, en tro på att det kommer att bli bra efter att Coronakrisen är över. Vi får hoppas att vi lär oss något och kommer att gå stärkta ur det här.