Fler kvinnor än män arbetslösa

Arbetslösheten är högre för kvinnor än för män för första gången sedan 2011. Samtidigt ökar arbetslösheten totalt sett och bedöms fortsätta att öka.

12 september 2019 06:27
Vi har fortfarande en stark arbetsmarknad och arbetsgivare har svårt att rekrytera och hitta den kompetens de behöver. Men samtidigt ser vi att avmattningen i ekonomin börjar få effekter på arbetsmarknaden och arbetslösheten kryper upp för andra månaden i rad, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Fler kvinnor

Arbetslöshetsnivån bland kvinnor är 7,0 procent jämfört med 6,9 för män. Antalet kvinnor som varit utan arbete i mer än tolv månader har ökat med 1 500 till 74 000. Ökningen utgörs nästan enbart av utrikes födda kvinnor med kort utbildning.

För första gången på länge är arbetslösheten högre för kvinnor än vad den är för män. En förklaring till att det är den här gruppen som påverkas handlar om att de som står lite längre från arbetsmarknaden har svårare att få fäste när det är en avmattning. Och många av de kvinnor som kommit till Sverige har låg utbildning eller saknar tidigare arbetslivserfarenhet, förklarar Sundén.

Stark ekonomi

Arbetslösheten totalt låg i slutet av augusti på 7,0 procent, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med året innan. 350 000 personer var arbetslösa, en ökning med 8 000 sedan i fjol.

Ekonomin är fortfarande stark och i den prognos vi lämnade före sommaren prognostiserade vi en fortsatt ökning av sysselsättningen. Men även om vi fortfarande har en stark ekonomi så håller den på att mattas av och det tar sig uttryck i att arbetslösheten kommer att stiga något. Även om sysselsättningen ökar, så ökar den inte i samma takt som tidigare.

Cirka 1 800 personer varslades om uppsägning i augusti, färre än genomsnittet de senaste tolv månaderna, då i snitt 3 800 varslats.

Fakta: 350 000 inskrivna arbetslösa

Av de totalt 350 000 inskrivna arbetslösa var 193 000 inskrivna som öppet arbetslösa, drygt 2 000 fler än i fjol.

Antalet personer i program med aktivitetsstöd var 157 000 i slutet av augusti, drygt 5 000 fler än i fjol.

Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar i åldern 18–24 var i augusti 48 000, lika många som samma månad förra året. Arbetslöshetsnivån är lägre bland unga kvinnor än bland unga män.

Antalet som varit utan arbete i tolv månader eller mer var i augusti 145 000, en minskning med 2 000 jämfört med samma månad 2018.

I augusti anmälde sig närmare 29 000 personer som öppet arbetslösa vid Arbetsförmedlingen. Det är en ökning med 1 000 personer jämfört med augusti ifjol.

Källa: Arbetsförmedlingen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Boel Holm/TT