Skarp kritik mot skola i Flens kommun

En elevs stödbehov är i fokus för en skola i Flens kommun som vid tre tillfällen sedan i våras fått nedslag från Skolinspektionen.

Flens kommun 13 november 2019 21:35

I mars gjorde Skolinspektionen sin första anmälan mot skolan i Flens kommun med anledning av att utredningen av en elevs stödbehov inte var tillräcklig. Då skulle Flens kommun uppvisa vidtagna åtgärder för att komma till rätta med problemet senast den tionde maj. Det skedde aldrig. 

I augusti gjorde Skolinspektionen en ny anmälan och krävde denna gång en redovisning från Flens kommun senast den 25 oktober. Även denna gång uteblev uppgifterna och den åttonde november gjordes en tredje anmälan.

I den senaste anmälan konstaterar Skolinspektionen att det är "anmärkningsvärt att Flens kommun alltjämt inte fullt ut kommit till rätta med stödarbetet, trots tidigare förelägganden".

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa