Flens plusresultat något sämre än väntat

Flens kommuns överskott vid årets slut kommer inte bli så stort som man hade hoppats på. Det pekar den andra delårsrapporten på.

Flens kommun 15 oktober 2019 15:14

Under måndagen godkände kommunstyrelsen delårsrapport två för 2019. Den sista oktober ligger delårsrapporten på fullmäktiges bord. Siffran på den sista raden i rapporten visar på ett överskott, men ett lägre sådant än vad som prognostiserades i den första delårsrapporten.

Delårsrapport två visar hur den ekonomiska utvecklingen har sett ut för kommunens verksamheter mellan den första januari och sista augusti. Det är en på många sätt positiv läsning då delårsresultatet är just positivt, men 27,6 miljoner kronor. Det är dock helårsprognosen som pekar på att resultatet inte blir så bra som man först trodde. Överskottet förväntas landa på 13,9 miljoner konor, inte 15,5 miljoner kronor som första prognosen sa. En budgetavvikelse med 1,6 miljoner kronor. 

– Jag tycker att vi har gjort ett riktigt bra jobb under året även om resultatet blir lite lägre, att vi är så nära är väldigt bra, säger Jeanette Lijesnic, ekonomichef i Flens kommun. 

Flens kommun har ett balanskrav på en procent vilket innebär att överskottet ska vara minst lika stort som en procent av skatter och utjämningsbidrag i kommunen. En procent motsvarar ungefär 10,7 miljoner kronor. 

–  I och med att vi går 13,9 miljoner plus klarar vi balanskravet på en procent och det tycker jag visar på ett jättebra arbete.

När det gäller kostnaderna för kommunens nämnder ser underskottet ut att landa på 23 miljoner, det är en avvikelse från budgeten med 1,6 miljoner. Precis som kommunens totala resultat. Det är fortsatt socialnämnden som är den stora posten med ett prognostiserat underskott på 27 miljoner,  det är dock en förbättring med fem miljoner jämfört med förra delårsrapporten. 

– De har ett åtgärdpaket för att få en budget i balans som de kommer att fortsätta med. Det tar lång tid innan man ser effekter av ett sådant åtgärdspaket men nu tycker vi oss se att åtgärderna har fått effekt.

Samhällsbygnadsnämnden är den nämnd som visar störst negativ budgetavvikelse, resultatet för nämnden tros landa på minus 3,8 miljoner vilket är 1,5 miljon sämre än förväntat.

– De har haft kostnader som de inte kommer att ha längre och de jobbar också med insatser för att få en budget i balans.

Jeanette Lijesnic ser delårsrapporten som lika viktig som årsredovisningen och hon tycker Flen är bra rustat inför den förväntade långkonjunkturen.

– Det gäller att fortsätta jobba långsiktigt och hålla i och hålla ut.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa